Leieprisutvikling Oslo

 
År
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
2020 6 160 9 941 13 030 15 706
2019 6 099 9 727 12 445 14 695
2018 5 877 9 701 12 159 14 463
2017 5 741 9 172 11 680 14 158
2016 5 451 8 488 11 278 13 862

Hybel.no sin leieprisstatistikk viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.