Leieprisutvikling Oslo

 
År
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
2019 6 064 9 488 12 309 14 710
2018 5 874 9 678 12 157 14 578
2017 5 746 9 158 11 679 14 261
2016 5 451 8 482 11 279 13 884
2015 5 259 8 249 11 014 13 678

Hybel.no sin leieprisstatistikk viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.