Leieprisutvikling Oslo

 
År
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
2020 6 234 10 092 12 962 15 824
2019 6 101 9 709 12 489 14 428
2018 5 873 9 668 12 168 14 445
2017 5 739 9 142 11 676 14 076
2016 5 453 8 477 11 279 13 849

Leieprisstatistikken viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.