Leieprisutvikling Oslo

 
År
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
2020 6 235 10 046 12 992 15 810
2019 6 101 9 694 12 491 14 399
2018 5 874 9 660 12 173 14 438
2017 5 738 9 169 11 690 14 057
2016 5 454 8 477 11 282 13 843

Leieprisstatistikken viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.