Leieprisutvikling Oslo

 
År
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
2022 6 459 10 145 13 835 17 400
2021 6 324 10 011 13 284 16 410
2020 6 235 10 045 12 947 15 540
2019 6 099 9 688 12 485 14 164
2018 5 869 9 669 12 150 14 359

Leieprisstatistikken viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.