Leieprisutvikling Oslo

 
År
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
2022 6 540 10 306 14 108 17 447
2021 6 322 10 002 13 286 16 346
2020 6 231 10 045 12 951 15 430
2019 6 097 9 679 12 477 14 153
2018 5 868 9 675 12 145 14 342

Leieprisstatistikken viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.