Leieprisutvikling Oslo

 
År
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
2019 6 070 9 509 12 385 14 856
2018 5 876 9 689 12 156 14 561
2017 5 741 9 158 11 688 14 192
2016 5 452 8 483 11 279 13 862
2015 5 259 8 249 11 014 13 678

Hybel.no sin leieprisstatistikk viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.