Leieprisutvikling Oslo

 
År
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
2019 6 065 9 527 12 298 14 730
2018 5 877 9 678 12 157 14 560
2017 5 746 9 158 11 679 14 220
2016 5 452 8 482 11 279 13 862
2015 5 259 8 249 11 014 13 678

Hybel.no sin leieprisstatistikk viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.