Leieprisutvikling Oslo

 
År
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
2020 6 213 9 913 12 872 15 454
2019 6 095 9 695 12 489 14 461
2018 5 873 9 664 12 170 14 483
2017 5 738 9 148 11 678 14 097
2016 5 453 8 477 11 279 13 849

Leieprisstatistikken viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.