Leieprisutvikling Oslo

 
År
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
2022 6 492 10 206 13 986 17 396
2021 6 320 10 002 13 283 16 358
2020 6 232 10 045 12 945 15 458
2019 6 096 9 679 12 477 14 153
2018 5 867 9 675 12 145 14 342

Leieprisstatistikken viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.