Leieprisutvikling Oslo

 
År
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
2020 6 176 9 841 12 877 15 394
2019 6 097 9 722 12 445 14 462
2018 5 873 9 687 12 161 14 471
2017 5 738 9 142 11 676 14 175
2016 5 452 8 483 11 278 13 871

Hybel.no sin leieprisstatistikk viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.