Leieprisutvikling Oslo

 
År
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
2020 6 194 9 935 12 843 15 398
2019 6 095 9 704 12 477 14 478
2018 5 870 9 677 12 170 14 483
2017 5 738 9 153 11 678 14 097
2016 5 452 8 477 11 279 13 849

Leieprisstatistikken viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.