Leieprisutvikling Oslo

 
År
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
2021 6 302 9 998 13 265 16 537
2020 6 229 10 036 12 973 15 607
2019 6 100 9 688 12 493 14 178
2018 5 869 9 661 12 161 14 360
2017 5 729 9 171 11 670 13 951

Leieprisstatistikken viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.