Leieprisutvikling Oslo

 
År
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
2021 6 321 10 010 13 291 16 436
2020 6 232 10 047 12 952 15 558
2019 6 098 9 688 12 490 14 182
2018 5 869 9 669 12 155 14 359
2017 5 730 9 180 11 664 13 930

Leieprisstatistikken viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.