Gå til hovedinnhold

Personvernerklæring

Når du bruker hybel.no samler vi inn, bruker og behandler personopplysninger. Dette er opplysninger som kan knyttes til en person, for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer. Hybel AS, ved daglig leder er behandlingsansvarlig for tjenestens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til virksomhetens personvernansvarlig. Denne erklæringen gir nærmere beskrivelse av hvordan vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Opplysninger du selv registrerer gjennom bruken av tjenesten. For eksempel:

 • Navn og kontaktinformasjon knyttet til brukerkonto
 • Opplysninger knyttet til boliger du annonserer via hybel.no
 • Biografiske data som du registrerer i din leietaker-profil
 • Meldinger du sender til andre brukere via meldingstjenesten
 • Informasjon knyttet til forvaltning av leieforhold - f.eks leiekontrakter og innbetaling av husleie
 • Opplysninger du oppgir i forbindelse med bestilling av relaterte produkter fra tredjeparter (f.eks depositumskonto)

Opplysninger som innhentes fra tredjeparter når du verifiserer brukerkontoen din:

 • Ditt verifiserte telefonnummer
 • Opplysninger fra din BankID (navn og fødselsdato) som kan bekrefte identiteten din
 • Kredittopplysninger (kredittscore og betalingsanmerkninger) fra Bisnode som kan bekrefte at du har god betalingsevne
 • Informasjon om registrert navn og antall kontakter når du verifiserer deg via Facebook eller LinkedIn
 • Opplysningene nevnt i punktene over innhentes kun når du aktivt velger å gjennomføre den aktuelle verifiseringen

Opplysninger som hentes inn når du logger inn med ekstern brukerkonto:

 • Når du logger inn med ekstern brukerkonto (Facebook, Google ol) ber vi om tilgang til visse brukerdata fra den eksterne kontoen. Du styrer selv hvilke data du ønsker å gi oss tilgang til.
 • I utgangspunktet henter vi kun ut data som er nødvendige for å opprette brukerkonto på hybel.no, slik som navn og e-postadresse

Opplysninger som vi samler inn basert på din bruk av tjenesten:

 • Vi kan samle inn opplysninger om hva slags teknologi du benytter, din ip-adresse og hvor du befinner deg og hvordan du benytter tjenesten. Se mer informasjon om dette i våre retningslinjer for cookies.

Hvordan bruker vi personopplysningene?

For å kunne oppfylle vår avtale med deg som bruker:

 • For å effektivt kunne koble utleiere med leietakere er vi avhengige av at partene oppgir relevant informasjon, at de kan kommunisere med hverandre gjennom tjenesten og at de kan være rimelig trygge på at den andre parten er til å stole på
 • For å kunne forvalte leieforhold er vi avhengige av at utleier legger inn relevant informasjon om leiekontrakten som ligger til grunn
 • For å kunne formidle relevante produkter fra tredjeparter (f.eks depositumskonto) trenger vi nødvendig info om kjøper

For våre berettigede forretningsinteresser:

 • For å unngå at hybel.no benyttes til svindel, at uvedkommende får tilgang til brukerkontoen din eller at det opprettes falske profiler
 • For å forstå hvordan brukerne benytter tjenesten og på bakgrunn av dette kunne forbedre og videreutvikle tjenesten og tilpasse den til den enkelte brukeres behov
 • For å kunne målrette innhold og reklame slik at produktene og tjenestene som tilbys oppleves som hjelpsomme og relevante for brukerne
 • For å holde brukerne våre oppdatert om oppdateringer knyttet til tjenesten og relevante tilbud fra våre partnere via nyhetsbrev (du kan reservere deg mot slik kommunikasjon via dine kontoinnstillinger).

For å overholde lover og regler:

 • Vi er pliktige til å oppbevare informasjon knyttet til betalinger som er gjort gjennom tjenesten og husleieinnbetalinger som har gått via vår konto i henhold til regnskapsloven
 • Vi er pliktige til å rapportere inn tredjepartsopplysninger for utleie av fast eiendom for privatpersoner som benytter vår forvaltningstjeneste til å kreve inn husleie og har i den forbindelse lov til å hente inn fødselsnummer for å overholde vår rapporteringsplikt

Deler vi dine personopplysninger med andre?

 • Dine personopplysninger lagres i våre databaser. Disse er plassert hos vår leverandør av server og databasetjenester, i Tyskland.
 • Vi bruker Hubspot for å håndtere support via vårt hjelpesenter, våre kontaktskjema og våre chat-klienter. Hubspot benyttes også for å håndtere e-postutsendelser knyttet til produktinformasjon og oppdateringer, for å håndtere leads-informasjon knyttet til vår premium-tjeneste og for å spore brukere over flere sidevisninger i forbindelse med analyse, markedsføring og salg.
 • Andre tredjeparter som utfører tjenester på våre vegne kan få tilgang på enkelte personopplysninger som er nødvendige for å utføre tjenesten. For eksempel kan navn og kontaktinformasjon bli overført til våre leverandører av betalingstjenester, Stripe og Strex. Disse bedriftene har ikke lov til å benytte personopplysningene til andre formål enn å utføre den aktuelle tjenesten for oss.
 • Når du bestiller produkter eller tjenester fra våre samarbeidspartnere (f.eks depositumskonto) overføres informasjon som er nødvendig for å gjennomføre bestillingen.
 • Våre annonsepartnere kan samle inn, dele og bruke persondata til målretting av annonser. For mer informasjon om dette se https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Hvordan beskyttes personopplysningene dine?

 • Vi har innført strenge rutiner og sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine og sikre at uvedkommende ikke får tilgang. Disse tiltakene er nærmere beskrevet i selskapets system for internkontroll.
 • Det skal ikke innhentes personopplysninger med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag, og opplysningene skal ikke lagres lengre enn det er som er nødvendig for å oppfylle formålet for behandlingen.
 • Vi behandler ikke sensitive personopplysninger. Det innhentes heller ikke fødselsnummer med mindre dette er nødvendig for å bestille produkter eller tjenester for tredjeparter, eller overholde vår opplysningsplikt overfor skattemyndighetene.

Sletting av personopplysninger

 • Så lenge brukerkontoen din er aktiv vil vi ta vare på personopplysninger knyttet til kontoen
 • Du kan selv fjerne personopplysninger du har oppgitt på kontoen knyttet til f.eks annonser, leietaker-profiler og lignende
 • Dersom du ber om å få brukerkontoen din slettet, vil vi fjerne personopplysninger og annonser knyttet til kontoen din. Informasjon du har sendt til andre brukere - f.eks meldinger du har sendt og leiekontrakter du har inngått vil imidlertid ikke bli fjernet av hensyn til den andre brukeren. Vi kan heller ikke slette opplysninger vi er lovpålagt å oppbevare, slik som informasjon knyttet til betalinger og andre regnskapsrelaterte opplysninger.
 • Når du ber om sletting av brukerkontoen din vil den umiddelbart deaktiveres. Dataene knyttet til kontoen vil slettes så snart vi har verifisert at det ikke er utført svindelforsøk eller andre former for lovbrudd knyttet til kontoen og senest innen 30 dager fra forespørselen ble sendt.

Dine valg og rettigheter

 • Du har rett til å be om innsyn, korrigering, begrensning og sletting av personopplysninger som vi sitter på og til å motta en kopi av personopplysningene. For å utøve disse rettighetene vennligst kontakt oss via vårt kontaktskjema.
 • Du kan velge å takke nei til å motta nyhetsbrev med informasjon om produktoppdateringer og tilbud fra våre partnere via dine kontoinnstillinger. Når vi sender ut slike nyhetsbrev vil det også være en link i selve e-posten som du kan bruke til å melde deg av.
 • For å velge bort bruk av cookies og sporingsverktøy, se våre retningslinjer for cookies.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår behandling av personopplysninger eller denne erklæringen kan du kontakte oss via vårt kontaktskjema.

Du kan også rett til å klage til Datatilsynet dersom du føler deg urettmessig behandlet, men vi setter pris på at du kontakter oss før du tar kontakt med Datatilsynet.