Gratis depositumskonto

med Hybel Premium

Med Hybel Premium er det gratis å opprette depositumskonto i OBOS-banken. Depositumskonto opprettes enkelt sammen med husleiekontrakten.

Opprett depositumskonto

Depositumskonto opprettes i fire enkle steg

Opprett husleiekontrakt
Del kontrakten med leietaker
Signer med BankID eller SMS
Depositumskonto bestilles

Leiekontrakten følger bestemmelsene i husleieloven og er utarbeidet i samarbeid med advokat Elisabeth Njøsen, som blant annet i årene 2006-2010 var advokat i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).


Se hvordan du bestiller depositumskonto


Vanlige spørsmål om depositumskonto

Hva er depositum?

Det er vanlig at en utleier krever et depositum før noen får flytte inn i boligen han leier ut. Et depositum er et bestemt pengebeløp som leietakeren setter inn på en bankkonto. Hverken leier eller utleier skal ha tilgang på dette beløpet. Målet er å sikre utleier mot økonomisk tap i leieforholdet. Det kan være at leien ikke blir betalt eller ødeleggelser på boligen. Utleier kan da kreve det økonomiske tapet dekket av depositumet.

Depositum er en sikkerhet for utleier. Det gjør at han kan leie ut en bolig uten å ta for stor risiko i tilfelle leien ikke skulle bli betalt eller noe blir ødelagt. Men det er også viktig for leietakeren at det er opprettet en depositumskonto på riktig måte. Det forhindrer at penger blir tatt derfra uten hans samtykke.

Depositumet skal ikke utbetales kontant til utleier eller settes inn på hans private konto. Det er faktisk ulovlig og kan være straffbart for utleieren. Beløpet som settes inn kan maksimalt tilsvare seks måneders husleie. Tar banken et gebyr for å opprette depositumskontoen, er det utleier som skal dekke det. Leieren kan kreve å få utbetalt renter på depositumet når leieforholdet og kontoen avsluttes.

Gjennom Hybel Premium kan du enkelt og gratis opprette depositumskonto for dine leietakere. Depositumskonto opprettes gratis i OBOS-banken etter signering av kontrakten. Kontoen blir stående i leietakerens navn, som sikrer at alle regler blir fulgt. Depositumskontoen bestilles automatisk etter signering av leiekontrakten. Alt ordnes via nett, og du slipper å bruke tid på å gå i banken sammen med leietaker.


Hybel Premium - din nye utleieplattform

Digital husleiekontrakt

Digital opprettelse og signering av husleiekontrakt som er trygg for begge parter.

Gratis depositumskonto

Depositumskonto opprettes gratis i OBOS-banken etter signering av kontrakten.

Overtakelsesprotokoller

Digitale overtakelsesprotokoller som dokumenterer boligens stand ved inn- og utflytting.

Innkreving av husleie

Hver måned mottar leietaker en faktura med betalingsinfo, 15 dager før husleien forfaller.

AvtaleGiro

Leietaker får muligheten til å opprette AvtaleGiro for automatisk trekk av husleie.

Påminnelser

Hvis leietaker ikke betaler innen fristen sendes det automatiske påminnelser på e-post og sms.

Hjelp ved mislighold

Ved mislighold kan vår inkassopartner bistå med videre innkreving og eventuell utkastelse.

Indeksregulering

Husleien kan indeksreguleres én gang i året, basert på utviklingen i konsumprisindeksen.

Depositumsgaranti

Depositumsgaranti fra Tryg Forsikring som alternativ til vanlig depositumskonto.


Hybel Premium leveres i samarbeid med