Husleiekontrakt

med gratis depositumskonto

Med Hybel Premium kan du opprette og signere husleiekontrakter som er trygge for begge parter. Kontrakten er kvalitetssikret og følger bestemmelsene i husleieloven. Gratis depositumskonto er inkludert.

Opprett husleiekontrakt

Leiekontrakten opprettes i fire enkle steg

Opprett husleiekontrakt
Del kontrakten med leietaker
Signer med BankID eller SMS
Last ned signert kontrakt

Leiekontrakten følger bestemmelsene i husleieloven og er utarbeidet i samarbeid med advokat Elisabeth Njøsen, som blant annet i årene 2006-2010 var advokat i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).


Se hvordan du oppretter leiekontrakt


Mer info om husleiekontrakter

Om husleiekontrakter

En god leiekontrakt er viktig for både utleier og leietaker. Her får du alt du trenger å vite om leiekontrakter.

Les mer
Om depositum

Enten du er utleier eller leietaker, vil spørsmål om depositumskonto dukke opp på et tidspunkt.

Les mer
Regler for utleie

Uansett om du leier ut et lite rom i boligen din eller et helt hus finnes det en rekke lover du som utleier må forholde deg til.

Les mer

Hybel Premium - din nye utleieplattform

Digital husleiekontrakt

Digital opprettelse og signering av husleiekontrakt som er trygg for begge parter.

Gratis depositumskonto

Depositumskonto opprettes gratis i OBOS-banken etter signering av kontrakten.

Overtakelsesprotokoller

Digitale overtakelsesprotokoller som dokumenterer boligens stand ved inn- og utflytting.

Innkreving av husleie

Hver måned mottar leietaker en faktura med betalingsinfo, 15 dager før husleien forfaller.

AvtaleGiro

Leietaker får muligheten til å opprette AvtaleGiro for automatisk trekk av husleie.

Påminnelser

Hvis leietaker ikke betaler innen fristen sendes det automatiske påminnelser på e-post og sms.

Hjelp ved mislighold

Ved mislighold kan vår inkassopartner bistå med videre innkreving og eventuell utkastelse.

Indeksregulering

Husleien kan indeksreguleres én gang i året, basert på utviklingen i konsumprisindeksen.

Depositumsgaranti

Depositumsgaranti fra Tryg Forsikring som alternativ til vanlig depositumskonto.


Hybel Premium leveres i samarbeid med