Gå til hovedinnhold

Husleiekontrakt
med enkel opprettelse av depositumskonto

Med Hybel Premium kan du opprette og signere husleiekontrakter som er trygge for begge parter. Kontrakten er kvalitetssikret og følger bestemmelsene i husleieloven. Depositumskonto opprettes enkelt i forbindelse med signering av kontrakten.

Opprett leiekontrakt

Leiekontrakten opprettes i fire enkle steg

Opprett husleiekontrakt
Del kontrakten med leietaker
Signer med BankID eller SMS
Last ned signert kontrakt

Leiekontrakten følger bestemmelsene i husleieloven og er utarbeidet i samarbeid med advokat Elisabeth Njøsen, som blant annet i årene 2006-2010 var advokat i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).


Se hvordan du oppretter leiekontrakt


Vanlige spørsmål om husleiekontrakter

Hvorfor er det viktig å ha en god husleiekontrakt?

Leiekontrakten er en skriftlig avtale mellom utleier og leier som skal sikre begge rettigheter, men også plikter. Dersom det skulle oppstå en tvist kan det være lettere å løse den med utgangspunkt i kontrakten. Det er derfor viktig for begge parter å ha en god leiekontrakt der alle grunnleggende områder i leieforholdet er omtalt. Da slipper man i ettertid å krangle om hvem som skal betale for internett, når leien skal betales eller hvor lenge i forveien man må si opp før man flytter ut.

En standard leiekontrakt må inneholde hvem som er utleier og hvem som er leier. Den bør også si noe om boligen som leies ut, hva leien er og hva den inkluderer (strøm, internett, TV og lignende). Du må også ha med leieforholdets varighet og oppsigelsestid. I tillegg er det lurt å ha med noe om sikkerhet ved hjelp av et depositum, utkastelsesklausul, når husleien kan økes og eventuelle andre plikter eller forbud.

Med en tidsbestemt leiekontrakt er det bestemt på forhånd når leieforholdet starter og når det avsluttes. Altså det opphører etter en bestemt tid. Da må leietakeren flytte ut uten at utleier trenger å sende en oppsigelse. En tidsbestemt leieavtale kan kun sies opp før den utløper dersom det er avtalt eller at utleier har unnlatt å opplyse skriftlig om at avtalen er uoppsigelig i leietiden. Er leiekontrakten tidsubestemt, er det ikke satt en dato der leietakeren er nødt til å flytte ut. Leieforholdet kan derfor sies opp av begge parter når man ønsker det. Om ikke annet er avtalt er oppsigelsestiden tre måneder. Oppsigelsestiden løper fra oppsigelsen kommer frem.

Den digitale kontrakten signeres elektronisk, og lagres, sånn at dere alltid har enkel tilgang på den. Den er også svært brukervennlig og det hele kan gjøres via mobil. Etter signering kan leietaker enkelt opprette depositumskonto gjennom Lea bank. Hybel Premium er egnet for både små og store utleiere. Målet er å gjøre hverdagen enklere for utleier og husleieprosessen tryggere for leietaker.


Mer info om husleiekontrakter

Om husleiekontrakter

En god leiekontrakt er viktig for både utleier og leietaker. Her får du alt du trenger å vite om leiekontrakter.

Les mer om husleiekontrakter

Om depositum

Enten du er utleier eller leietaker, vil spørsmål om depositumskonto dukke opp på et tidspunkt.

Les mer om depositum

Regler for utleie

Uansett om du leier ut et lite rom i boligen din eller et helt hus finnes det en rekke lover du som utleier må forholde deg til.

Les mer om regler for utleie

Hybel Premium - din nye utleieplattform

Digital leiekontrakt

Digital opprettelse og signering av leiekontrakt som er trygg for begge parter.

Depositumskonto

Depositumskonto opprettes enkelt i Lea bank etter signering av kontrakten.

Overtakelsesprotokoller

Digitale overtakelsesprotokoller som dokumenterer boligens stand ved inn- og utflytting.

Innkreving av leie

Hver måned mottar leietaker en faktura med betalingsinfo, 15 dager før leien forfaller.

AvtaleGiro

Leietaker får muligheten til å opprette AvtaleGiro for automatisk trekk av leie.

Påminnelser

Hvis leietaker ikke betaler innen fristen sendes det automatiske påminnelser på e-post og sms.

Hjelp ved mislighold

Ved mislighold kan vår partner for fravikelse bistå med videre innkreving og eventuell utkastelse.

Indeksregulering

Leien kan indeksreguleres én gang i året, basert på utviklingen i konsumprisindeksen.

Depositumsgaranti

Depositumsgaranti fra Tryg Forsikring som alternativ til vanlig depositumskonto.


Hybel Premium leveres i samarbeid med