Gå til hovedinnhold

Brukervilkår

Disse vilkårene regulerer bruk av tjenesten hybel.no (“hybel.no” eller “tjenesten”) som leveres av Hybel AS (“Hybel”, “vi” eller “oss”) og gjelder for alle som oppretter en brukerkonto (“bruker”). Vi viser også til vår personvernerklæring og våre retningslinjer for cookies som gjelder vår behandling av personopplysninger og supplerer disse brukervilkårene.

1. Generelle annonseringsvilkår

1.1 Brukere som legger inn annonser på hybel.no må oppgi riktige opplysninger om navn, adresse, telefonnummer og andre opplysninger som kreves. Brukere som legger inn uriktige opplysninger kan få sine annonser slettet uten varsel.

1.2 Det er forbudt å legge inn annonser med ulovlig, støtende eller diskriminerende innhold, herunder pornografisk/erotisk tekst eller bilde, for å direkte eller indirekte reklamere for konkurrerende tjenester eller komme med krenkende uttalelser om andre personer. Alle slike annonser vil bli fjernet uten varsel og annonsør risikerer både utestengelse og politianmeldelse.

1.3 Det skal ikke benyttes bilder eller annet innhold som annonsøren ikke har opphavsrett til, med mindre det foreligger samtykke fra rettighetshaver. Det skal heller ikke benyttes bilder som kan knyttes til en enkeltperson uten at godkjennelse fra den avbildede foreligger.

1.4 Brukere er selv ansvarlig for alt som brukeren selv publiserer. Hybel forbeholder seg retten til å slette enhver annonse på hybel.no uten varsel.

1.5 Hybel forbeholder seg retten til å utlevere annonseopplysninger til politiet, offentlige myndigheter eller andre tredjeparter dersom dette er nødvendig for å avklare tvister eller stoppe svindelforsøk.

1.6 Det er forbudt å benytte tjenesten for å overvåke tilgjengelighet, ytelse eller funksjonalitet, eller for andre konkurrerende formål.

2. Bolig til leie annonser

2.1 Det er utleiers ansvar at boliger som annonseres på hybel.no oppfyller de formelle krav til boliger som stilles i henhold til norsk lov.

2.2 Utleiere som benytter tjenesten er selv ansvarlig for at egne annonser ikke bryter med norsk lovgivning og skal blant annet rette seg etter reglene om diskriminering på leiemarkedet. Les gjerne vår artikkel om diskriminering på leiemarkedet.

2.3 Kategorien bolig til leie skal ikke brukes til å annonsere annet enn boliger til leie. Annonser for andre typer objekter (f.eks garasjeplasser) vil blir fjernet uten varsel.

2.4 Leieprisen som oppgis i annonsen skal være husleie per måned. For boligtypene hus, leilighet og hybel skal prisen for hele leieobjektet oppgis. Dersom boligtypen er rom i bofellesskap eller rom i leilighet skal prisen per rom oppgis.

2.5 Det er ikke tillatt å legge ut flere annonser for samme objekt, med mindre det er en bolig som leies ut i to ulike kategorier (f.eks både som leilighet og rom i bofellesskap).

2.6 Utleiere som benytter tjenesten må drive sin utleievirksomhet i henhold til reglene i husleieloven.

2.7 Hybel forbeholder seg retten til å korrigere annonser som er feilkategorisert eller på annen måte inneholder uriktig informasjon.

3. Kontakthenvendelser

3.1 Det er ikke tillatt å kontakte kontaktpersoner i annonser på hybel.no med andre hensikter enn å besvare annonsen. Brukere som kontakter andre brukere for å reklamere for konkurrerende tjenester risikerer både utestengelse og søksmål.

3.2 Alle meldinger som sendes blir lagret og gjort tilgjengelig for mottaker. Meldinger kan ikke slettes etter at de har blitt sendt.

3.3 Hybel forbeholder seg retten til å kontrollere meldinger ved mistanke om misbruk av tjenesten.

3.4 Hybel er ikke mellommann og formidler kun kontakt mellom utleier og leietager. Vi kan ikke stå inne for at informasjonen du finner i annonser på vår plattform er korrekt.

4. Angrerett

4.1 Når du betaler for annonsering på hybel.no, eller for publisering av annonse på FINN.no frasier du deg din angrerett, da den bestilte tjenesten leveres umiddelbart. Så snart annonsen er publisert anses tjenesten som levert.

5. Immaterielle rettigheter

5.1 Hybel beholder alle immaterielle rettigheter knyttet til tjenesten, herunder men ikke begrenset til kildekode, design, tekst og bilde. Brukerdata som brukere selv legger inn i og/eller bearbeider ved hjelp av tjenesten forblir brukerens eiendom. 

5.2 Hybel forbeholder seg retten til å behandle data som genereres av bruken av tjenesten (brukerdata) til sikkerhetsformål, samt for å levere, markedsføre, forbedre og opprettholde tjenesten og relaterte produkter og tjenester. Hybel har også rett til å overføre disse rettighetene til potensielle partnere. Dersom brukerdata inneholder personopplysninger, er Hybel behandlingsansvarlig basert på berettiget interesse. Mer informasjon om denne behandlingen finner du i vår personvernerklæring. 

6. Ansvarsbegrensning

6.1 Hybel påtar seg intet ansvar for tredjeparts forhold, forhold som skyldes force majeure eller andre forhold utenfor Hybels kontroll. Cyberangrep som, etter Hybels skjønn utgjør en sikkerhetsfare, anses som en force majeure hendelse. Hybel er i alle tilfeller ikke ansvarlig for tap eller skade som overstiger avgifter brukeren har betalt de siste 12 måneder. Indirekte tap erstattes ikke, for eksempel tap av data, inntekt eller fortjeneste, tredjepartskrav eller statlige sanksjoner. 

6.2 Begrensningene nevnt over gjelder likevel ikke dersom det kan påvises at Hybel har handlet forsettlig eller ved grov uaktsomhet.

7. Skadesløsholdelse

7.1 Du som bruker av tjenesten skal holde Hybel skadesløs for eventuelle krav som rettes mot oss som følge av dine annonser eller annet innhold som genereres ved din bruk av tjenesten i strid med disse brukervilkårene, gjeldende lover og regler eller tredjeparts rettigheter. 

8. Endring i tjenesten

8.1 Hybel forbeholder seg retten til å endre eller legge til eller fjerne funksjonalitet for hele eller deler av tjenesten uten forutgående varsel og uten ansvar.

9. Endring i brukervilkår

9.1 Hybel har rett til å endre disse brukervilkårene og brukeren har ansvar for å holde seg oppdatert ved å lese gjennom brukervilkårene regelmessig. Ved større endringer vil Hybel varsle brukerne om at brukervilkårene er endret. Endringer i brukervilkårene anses som akseptert dersom brukeren fortsetter å benytte tjenesten etter at endringene er gjort. Dersom brukeren ikke ønsker å akseptere brukervilkårene må brukeren slutte å benytte tjenesten.

10. Utestengelse

10.1 Hybel forbeholder seg retten til å stenge ute brukere som opptrer useriøst eller bryter en eller flere av disse brukervilkårene. Ved mistanke om svindel forholder Hybel seg retten til å fjerne annonser uten varsel og varsle andre brukere som kan ha blitt utsatt for svindel.