Gå til hovedinnhold

Brukervilkår

Disse vilkårene regulerer bruk av tjenesten hybel.no. Vi viser også til vår personvernerklæring og våre retningslinjer for cookies som supplerer disse brukervilkårene.

1. Generelle annonseringsvilkår

1.1 Brukere som legger inn annonser på hybel.no må oppgi riktige opplysninger om navn, adresse, telefonnummer og andre opplysninger som kreves. Brukere som legger inn uriktige opplysninger kan få sine annonser slettet uten varsel.

1.2 Det er forbudt å legge inn annonser med pornografisk/erotisk tekst eller bilde, reklamere for konkurrerende tjenester - direkte eller indirekte eller komme med krenkende uttalelser om andre personer. Alle slike annonser vil bli fjernet uten varsel og annonsør risikerer både utestengelse og politianmeldelse.

1.3 Det skal ikke benyttes bilder som annonsøren ikke har opphavsrett til, med mindre det foreligger samtykke fra rettighetshaver. Det skal heller ikke benyttes bilder som kan knyttes til en enkeltperson uten at godkjennelse fra den avbildede foreligger.

1.4 Hybel.no forbeholder seg retten til å slette enhver annonse på hybel.no.

1.5 Hybel.no forbeholder seg retten til å utlevere annonseopplysninger til politiet, offentlige myndigheter eller andre tredjeparter dersom dette er nødvendig for å avklare tvister eller stoppe svindelforsøk.

1.6 Det er forbudt å benytte tjenesten for å overvåke tilgjengelighet, ytelse eller funksjonalitet, eller for andre konkurrerende formål.

2. Bolig til leie annonser

2.1 Boliger som annonseres på hybel.no må oppfylle de formelle krav til boliger som settes av norsk lov.

2.2 Annonsører må rette seg etter reglene om diskriminering på leiemarkedet. For nærmere informasjon rundt hvilke regler som gjelder, viser vi til vår artikkel om diskriminering på leiemarkedet.

2.3 Kategorien bolig til leie skal ikke brukes til å annonsere annet enn boliger til leie. Annonser for andre typer objekter (f.eks garasjeplasser) vil blir fjernet uten varsel.

2.4 Leieprisen som oppgis i annonsen skal være husleie per måned. For boligtypene hus, leilighet og hybel skal prisen for hele leieobjektet oppgis. Dersom boligtypen er rom i bofellesskap eller rom i leilighet skal prisen per rom oppgis.

2.5 Det er ikke tillatt å legge ut flere annonser for samme objekt, med mindre det er en bolig som leies ut i to ulike kategorier (f.eks både som leilighet og rom i bofellesskap).

2.6 Utleiere som benytter tjenesten må operere i henhold til reglene i husleieloven.

3. Kontakthenvendelser

3.1 Det er ikke tillatt å kontakte brukere på hybel.no med andre hensikter enn å besvare annonser. Brukere som kontakter andre brukere for å reklamere for konkurrerende tjenester risikerer både utestengelse og søksmål.

3.2 Alle meldinger som sendes blir lagret og gjort tilgjengelig for annonsens eier.

3.3 Hybel.no forbeholder seg retten til å kontrollere meldinger ved mistanke om misbruk av tjenesten.

3.4 Hybel er ikke mellommann og formidler kun kontakt mellom utleier og leietager. Vi kan ikke stå inne for at informasjonen du finner på våre annonser er korrekt.

4. Markedsføring

4.1 Registrerte brukere på hybel.no vil kunne motta markedsføring av tjenestene på hybel.no eller fra hybel.no på vegne av sine samarbeidspartnere via e-post, SMS, MMS osv. Hybel.no utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter uten at brukeren eksplisitt har godkjent dette. Brukeren kan reservere seg mot slik markedsføring via brukerinnstillingene sine.

5. Endring i brukervilkår

5.1 Hybel.no har rett til å endre i disse brukervilkårene og brukeren har ansvar for å holde seg oppdatert ved å lese igjennom brukervilkårene regelmessig. Ved større endringer vil hybel.no varsle brukerne om at brukervilkårene er endret og be om eksplisitt godkjennelse av de nye vilkårene. Brukeren anses å akseptere endringer i brukervilkårene dersom han fortsetter å benytte tjenesten etter at endringene er gjort. Dersom brukeren ikke ønsker å akseptere brukervilkårene må brukeren slutte å benytte tjenesten.

6. Utestengelse

6.1 Hybel.no forbeholder seg retten til å stenge ute brukere som opptrer useriøst eller bryter en eller flere av disse reglene.