Prioritert annonseplassering

Som Hybel Premium kunde får du prioritert annonseplassering i 15 dager (verdi 99,-).

Digital husleiekontrakt

Digital opprettelse og signering av husleiekontrakt som er trygg for begge parter.

Gratis depositumskonto

Gratis depositumskonto i OBOS-banken bestilles enkelt via hybel.no etter signering av leiekontrakt. Mer info

Innkreving av husleie

Hybel.no sender ut varsel hver måned 15 dager før forfall. Leietaker betaler med KID eller AvtaleGiro.

Påminnelser ved uteblitt betaling

Hybel.no sender automatiske påminnelser på e-post og sms dersom leietaker ikke betaler ved forfall.

Overføring til inkasso

Ved mislighold kan vår inkassopartner benyttes for videre inndriving og eventuell utkastelse.

Hybel Premium koster kr 49,- pr måned pr leieforhold.

Tjenesten leveres i samarbeid med: