Leieprisutvikling Bergen

 
År
Gjennomsnittpris
Rom i bofellesskap
Gjennomsnittpris
1-roms leilighet
Gjennomsnittpris
2-roms leilighet
Gjennomsnittpris
3-roms leilighet
2020 4 997 7 739 9 919 11 805
2019 4 939 7 802 9 689 11 706
2018 4 863 7 653 9 721 11 414
2017 4 830 7 281 9 662 11 341
2016 4 739 6 933 9 418 11 185

Hybel.no sin leieprisstatistikk viser gjennomsnittelig månedsleie på boliger annonsert på hybel.no.