Gå til hovedinnhold

Depositumsgaranti

Spørsmål og svar

Hva er Depositumsgaranti?

Depositumsgaranti er et alternativ til ordinært depositum ved leie av bolig for privatpersoner. Utleier har den sammen sikkerheten ved Depositumsgaranti som ved et vanlig depositum.

Bestill depositumsgaranti

Hvor lenge varer Depositumsgaranti?

Depositumsgaranti har en varighet på tre år. Dersom leieforholdet varer lengre enn tre år, må leietaker kjøpe ny Depositumsgaranti.

Hva gir Depositumsgaranti sikkerhet for?

Depositumsgaranti gir sikkerhet for blant annet skyldig leie, skader på husrommet, utgifter til utkastelse og andre krav som reiser seg av leieavtalen, jamfør husleieloven § 3-6. Det er viktig å merke seg at enhver utbetaling som blir gjort under garantien vil bli krevd tilbakebetalt av leietaker.

Er Depositumsgaranti en forsikring?

Depositumsgaranti er ikke en forsikring, det er en selvskyldnergaranti. Leietaker trenger dermed ikke å låse pengene sine i et vanlig depositumsforhold, Depositumsgaranti garanterer ovenfor utleier at de har den samme sikkerheten som ved et vanlig depositum. Dersom leietaker ikke klarer å betale et rettmessig krav til utleier, vil garantien sørge for at utleier får pengene sine. Det er viktig å merke seg at enhver utbetaling som blir gjort under garantien vil bli krevd tilbakebetalt av leietaker.

Hva skjer når utleier har fått utbetalt penger under garantien?

Dersom det skjer en utbetaling under garantien til utleier, vil garantisten kreve alt tilbakebetalt i sin helhet av leietaker. Når pengene blir krevd tilbake av leietaker vil det bli lagt til et gebyr, i tillegg til andre omkostninger. Krav under garantien skal være dokumentert og meldt til Tryg så snart som mulig, senest ett år etter at misligholdet ble eller burde ha blitt oppdaget. Krav som ikke er meldt innen fristen på ett år faller i sin helhet bort.

Hvem garanterer for Depositumsgaranti?

Det er Tryg Forsikring som er garantist under Depositumsgaranti.

Hva koster Depositumsgaranti?

Leietaker betaler kun en engangskostnad på 14 % av avtalt depositumsbeløp.

Hvor stort beløp kan Depositumsgaranti sikre?

Depositumsgaranti er regulert av husleieloven som sier at utleier ikke kan kreve husleie for mer enn 6 måneders leie som sikkerhet.

Hvorfor må jeg verifisere meg med BankID?

Det er viktig at Depositumsgaranti er et trygt alternativ for både utleier og leier, derfor trenger vi å sikre at du er den du begir deg ut for å være.

Kan jeg si opp Depositumsgaranti?

Oppsigelse av Depositumsgaranti krever skriftlig aksept fra utleier. Skriftlig aksept fra utleier må sendes til Tryg Forsikring senest innen 14 dager etter garantiens startdato. Dette medfører at garantikostnaden vil tilbakebetales og eventuelle krav vil ikke dekkes av garantisten. Dersom leieforholdet har startet kan du ikke si opp garantien.

Får jeg penger tilbake dersom jeg flytter ut før de 3 årene har gått?

Når du først har flyttet inn i leieobjektet vil du ikke få tilbakebetalt penger på Depositumsgaranti.

Kan jeg overføre Depositumsgaranti til neste leieforhold?

Depositumsgaranti gjelder kun for det leieforholdet og den adressen som er oppført i garantibeviset og kan dermed ikke overføres til et nytt leieforhold.

Hvordan melder jeg et krav på Depositumsgaranti?

Du kan enkelt melde et krav via Sikkerhet > Garantikrav i menyen. Det er viktig å lese nøye gjennom vilkårene for å sikre at man er kjent med prosessen og fristene som ligger til grunn.