Fem tips mot svindelforsøk

Fem tips mot svindelforsøk

Det er dessverre sånn at ikke alle våre brukere alltid har ærlige hensikter. Vi gjør alltid hva vi kan for å stoppe svindelforsøk, men vi har naturlig nok ikke anledning til å kontrollere enhver e-post som sendes gjennom våre systemer. Derfor har vi utarbeidet en liten liste over tips.

Disse punktene gjelder primært svindelforsøk fra utlandet, ofte avarter av "Nigeriasvindel". Hensikten med denne typen svindler vil som regel være å lure deg for penger, uten at du får noe som helst tilbake.

1. Om noe ser ut til å være for godt til å være sant er det ofte det

For å få flest mulig til å bite på vil svindelforsøk ofte innebære at avtalen som tilbys er "så god at du ikke kan takke nei". Om boligen er mistenkelig billig bør du alltid være på vakt. Spør utleier om hvorfor boligen leies ut til den prisen, og gjennomfør en grundig sjekk av boligen selv. Ofte vil slike gode tilbud være ledsaget av begrensninger som at utleier ikke kan holde visning og penger må betales inn før du får nøkler og lignende. Dette bør du aldri gå med på.

2. Aldri send penger til utlandet

Nesten alle svindelforsøk involverer at penger skal sendes til utlandet, enten gjennom falske budtjenester eller tradisjonelle overføringstjenester. Dette kan ofte virke uskyldig, men bør alltid vurderes veldig nøye.

3. Vær skeptisk til å ta i mot sjekker

Sjekker er et nesten ikke-eksisterende fenomen i den norske økonomien, men er i utstrakt bruk i forbindelse med svindelforsøk.

Vanlige svindelforsøk med sjekk innebærer at en potensiell leietaker sender en sjekk med forskuddsbetaling, leie eller depositum. Sjekkens beløp er typisk større enn leiebeløpet, og personen vil derfor be om at noe av beløpet føres tilbake, enten som ren overføring eller som betaling for flybilletter eller lignende. I ettertid vil det vise seg at sjekken var falsk, og banken vil da kreve tilbakebetaling av hele beløpet.

Generelt bør sjekker alltid unngås, og om sjekk er eneste løsning bør du høre med din bank om hvordan kontroll av falske sjekker fungerer, og eventuelt hvor lang tid det vil ta før du kan være sikker på at en sjekk er gyldig. Send aldri penger eller nøkler eller andre produkter før du er 100% på at sjekken er gyldig.

4. Sørg for å alltid ha en standard husleiekontrakt som er signert av begge parter

Det bør alltid benyttes en standard husleiekontrakt. På hybel.no kan du enkelt opprette husleiekontrakter som følger husleielovens bestemmelser. Kontrakt skal alltid signeres av begge parter. Ved spesiallagde kontrakter bør du alltid forsikre deg om at du ikke går med på vilkår som er dårligere enn husleielovens standardvilkår. Ikke vær redd for å stille spørsmål om det er noe du er usikker på, og spør gjerne eksplisitt om dere ikke heller kan bruke hybel.no sin kontrakt.

Særlig viktig er det å sikre at depositum settes inn på en standard depositumskonto i leietakers navn. Et hvert avvik fra dette bør møtes med stor skepsis og kreve en god forklaring fra utleier.

5. Ha is i magen, det finnes flere boliger

I et opphetet boligmarked er det lett å gjøre raske beslutninger og føle seg presset til å gå med på tvilsomme vilkår. Husk at det alltid er bedre å bruke et par dager ekstra på boligjakten, enn å ende opp svindlet uten verken bolig eller penger.

Har du mistanke om svindelforsøk?

Vi setter stor pris på å bli kontaktet ved alle former for svindelforsøk. Vi kan bistå med å vurdere om en henvendelse har ærlige hensikter eller ikke, og vil også iverksette tiltak for å stoppe brukere og annonser.

Ofte vil ikke svindelforsøkene være synlige før det er blitt sendt et par e-poster, annonsene vil ofte se uskyldige ut, så det er vanskelig for oss å fange opp alt dette uten hjelp fra våre brukere. Ta kontakt med oss på kontakt@hybel.no.