Nyttig info om husleieloven

Diskriminering på leiemarkedet

Diskriminering på leiemarkedet

Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling. Ved utleie er det forbudt med usaklig forskjellsbehandling av en leier på grunn av hans etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, homofile orientering, kjønn, religion eller livssyn.

Les mer
Leieavtaler

Leieavtaler

Når det gjelder leieavtaler har du to hovedvalg: En tidsbestemt leieavtale eller en tidsubestemt leieavtale. Når leieavtalen er tidsbestemt er det avtalt og klart når leieforholdet skal avsluttes. En tidsubestemt leieavtale derimot varer helt til den blir sagt opp. Disse hovedformene kan kombineres, men det er ikke tillatt med andre leieavtaler.

Les mer
Husleie

Husleie

Det leier må betale for å bruke boligen kalles husleie. Husleien skal være et bestemt beløp, og det er ikke lov å ta betalt for tillegg til husleien utover utgifter til: strøm, brensel, vann og avløp hvis disse betales etter målt forbruk. Det er også regler for når husleien skal betales og hvor ofte og hvor mye husleien kan reguleres. Les mer i denne artikkelen.

Les mer
Depositum

Depositum

Et depositum er et pengebeløp som leier setter inn på en bankkonto som er adskilt fra leiers og utleiers midler for å sikre utleier mot økonomisk tap i leieforholdet. Dersom leier for eksempel ikke betaler husleien, kan utleier kreve sitt økonomiske tap dekket av depositumet.

Les mer
Vedlikehold

Vedlikehold

Vedlikehold betyr å holde boligen i stand. Det kan for eksempel være å male vegger, rense sluk, gjøre småreparasjoner som å bytte en pakning i vannkranen og reparere en dørlås, eller større reparasjoner som å skifte det elektriske anlegget

Les mer
Jeg vil si opp leier

Jeg vil si opp leier

Du kan ikke alltid si opp leietakeren. Det avhenger av hvilken type leieavtale du har inngått og hva som er avtalt i forhold til oppsigelse. En oppsigelse fra utleier krever lovlig oppsigelsesgrunn. Hvis du ikke har dette kan oppsigelsen blir satt til side av en domstol.

Les mer