Artikler

Fem tips mot svindelforsøk

Fem tips mot svindelforsøk

Det er dessverre sånn at ikke alle våre brukere alltid har ærlige hensikter. Vi gjør alltid hva vi kan for å stoppe svindelforsøk, men vi har naturlig nok ikke anledning til å kontrollere enhver e-post som sendes gjennom våre systemer. Derfor har vi utarbeidet en liten liste over tips.

Les mer
Tips til deg som skal leie ut leilighet

Tips til deg som skal leie ut leilighet

Det er svært enkelt å leie ut egen bolig, leilighet, hybel eller rom på nettet. Markedet bugner over av potensielle leietakere som strekker seg langt for å få leiligheten de drømmer om. Her har vi samlet ti gode råd for deg som skal leie ut bolig.

Les mer
Tips til jakten på leilighet

Tips til jakten på leilighet

I et opphetet leiemarked er det lurt å holde hodet kaldt og tunga rett i munnen. Vi har utarbeidet en liste på ti gode råd som kan hjelpe deg til å finne en leilighet eller hybel som er perfekt for deg.

Les mer
Diskriminering på leiemarkedet

Diskriminering på leiemarkedet

Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling. Ved utleie er det forbudt med usaklig forskjellsbehandling av en leier på grunn av hans etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, homofile orientering, kjønn, religion eller livssyn.

Les mer
Leieavtaler

Leieavtaler

Når det gjelder leieavtaler har du to hovedvalg: En tidsbestemt leieavtale eller en tidsubestemt leieavtale. Når leieavtalen er tidsbestemt er det avtalt og klart når leieforholdet skal avsluttes. En tidsubestemt leieavtale derimot varer helt til den blir sagt opp. Disse hovedformene kan kombineres, men det er ikke tillatt med andre leieavtaler.

Les mer
Husleie

Husleie

Det leier må betale for å bruke boligen kalles husleie. Husleien skal være et bestemt beløp, og det er ikke lov å ta betalt for tillegg til husleien utover utgifter til: strøm, brensel, vann og avløp hvis disse betales etter målt forbruk. Det er også regler for når husleien skal betales og hvor ofte og hvor mye husleien kan reguleres. Les mer i denne artikkelen.

Les mer
Depositum

Depositum

Et depositum er et pengebeløp som leier setter inn på en bankkonto som er adskilt fra leiers og utleiers midler for å sikre utleier mot økonomisk tap i leieforholdet. Dersom leier for eksempel ikke betaler husleien, kan utleier kreve sitt økonomiske tap dekket av depositumet.

Les mer
Vedlikehold

Vedlikehold

Vedlikehold betyr å holde boligen i stand. Det kan for eksempel være å male vegger, rense sluk, gjøre småreparasjoner som å bytte en pakning i vannkranen og reparere en dørlås, eller større reparasjoner som å skifte det elektriske anlegget

Les mer